Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2011

niechcemisie
Reposted fromlesbian lesbian
niechcemisie
Reposted fromlesbian lesbian

March 19 2011

niechcemisie
5459 f4ac
<3
Reposted fromfemmefatale femmefatale viacigarettes cigarettes
niechcemisie
7392 5e96
Reposted fromwowlovely wowlovely viacigarettes cigarettes
niechcemisie
niechcemisie
6678 5eab
yes, I am
niechcemisie
Bycie kochanym to wielka odpowiedzialność za tego, którego się kocha. Za każde słowo, gest, nie wypowiedziane myśli, za rękoczyny: każde przytulenie, dotknięcie spontaniczne - nie można tego wyważać, dozować,trzeba w tym zaistnieć w całości, nie cofać się w obronnym geście, uciekać w fałszywe wyobrażenia...
Nie kochaj mojej postaci z Twojej wyobraźni. Kochaj mnie taką, jaka jestem, a będę stawać się lepsza.
— Pamiętnik Narkomanki
Reposted fromletmego letmego viampakompabiempata mpakompabiempata
niechcemisie
0309 ebe8
fall in looove
Reposted frommuminek muminek viampakompabiempata mpakompabiempata
niechcemisie
5635 9598
Reposted fromtwice twice viampakompabiempata mpakompabiempata
niechcemisie
A mając takie wieczory, jakie mi dajesz, nie pamiętam tych, które były zanim się pojawiłeś.
niechcemisie
Reposted fromlesbian lesbian
niechcemisie
Reposted fromlesbian lesbian
niechcemisie
Reposted fromlesbian lesbian

January 31 2011

niechcemisie
1156 3882
Reposted from654675674 654675674 viaemmalead emmalead
niechcemisie
8218 6eba 500
Reposted fromcats cats viaemmalead emmalead
niechcemisie
Reposted fromqb qb viaemmalead emmalead
Reposted fromemmalead emmalead

You know those cages our parents used to use to keep us out of rooms? This kid's got the right idea.

letsjustdisappear:

Walk away like a BOSS


niechcemisie
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka vialunka lunka

January 30 2011

niechcemisie
9989 468a
Reposted frominspiro inspiro viawyimaginowana wyimaginowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl